RUVZ – KE

HIV test - Košice

HIV / AIDS,
tests & help in
Kosice, Slovakia

» Get directions with Google Maps
For navigation, please turn on GPS on your mobile.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach.
Senný trh 4, Košice
odbor lekárskej mikrobiológie,

Poradňa prevencie HIV/AIDS:
V rámci poradne prevencie HIV/AIDS sa vykonáva poradenstvo a odbery krvi na vyšetrenie anti-HIV protilátok. Odbery sa vykonávajú anonymne a bezplatne. Výsledky je nutné prevziať osobne.

Telefón: 055/622 18 13
e-mail: aids@ruvzke.sk
Odborné konzultácie sa poskytujú denne od 8.00 do 9.30 h.

http://www.domsvetlaslovensko.sk/zoznam-testovacich-miest-na-slovensku.html

Other Help Centers (HIV test)

RUVZ – KE

Senný trh 4
Košice SK
Get directions
other tips for travelers:
Flights, Hotels, Taxi, Rentals Car
in Partnership with gaylocator ® :

Cheap Flights
Booking Hotels
Cheap Airport Taxi
Best Rentals Car
Save Up to 50%
Secret Deals for VIP partner gaylocator ®


If our site gaylocator ® helped you,
you found what you were looking for,
or just because you like our web site,
Please give us a "Like" in page.
gaylocator ®
THANK YOU SO MUCH