RUVZ – BB.

HIV test - B.Bystrica

HIV / AIDS,
tests & help in Banska Bystrica,
 Slovakia

»  Get directions with Google Maps
For navigation, please turn on GPS on your mobile.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Poradňa pre problematiku AIDS – MUDr. Pavol Lokša
Poradňa prevencie HIV/AIDS poskytuje informácie a konzultácie na tel. čísle 048/415 42 26.
Odbery krvi na vyšetrenie protilátok proti HIV sa vykonávajú nalačno každý pracovný deň
od 7.30 do 9.30 hod.,
v prípade klientov zo vzdialenejších lokalít je možné odber krvi dohodnúť individuálne telefonicky.

http://www.domsvetlaslovensko.sk/zoznam-testovacich-miest-na-slovensku.html

Other Help Centers (HIV test)

RUVZ – BB

Opening hours

Monday:        -
Tuesday:       -
Wednesday: -
Thursday:      -
Friday:           -
Saturday:      
Sunday:        
V prípade klientov zo vzdialenejších lokalít, odber individuálne.
Cesta k nemocnici 1
B. Bystrica SK
Get directions
other tips for travelers:
Flights, Hotels, Taxi, Rentals Car
Cheap Flights
Find hotel deals and discounts
Cheap Airport Taxi
Best Rentals Car


If our site gaylocator ® helped you,
you found what you were looking for,
or just because you like our web site,
Please give us a "Like" in    page.
gaylocator ®
THANK YOU SO MUCH